Złoty Laur PRO PUBLICO BONO

Wasze Ekscelencje Wielcy Przeorzy, Damy i Kawalerowie, Przyjaciele! Z wielką radością pragnę Was wszystkich poinformować, że Przeorat im. Księcia Henryka Brodatego Templariuszy w Polsce został...

Światło w Betlejem

Przeorat Templariuszy w Polsce we współpracy z Franciszkańską Kustodią Ziemi Świętej rozpoczął zbiórkę środków na nowe oświetlenie Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem. OO Franciszk...

Pomoc Powodzianom

4 sierpnia 2009 roku Templariusze przekazali dary powodzianom ze wsi Dziewiętlice, Parafia Św. Marii Magdaleny, Diecezja Opolska. Dary rzeczowe o wartości 13.684,32 zł zostały na wniosek Templari...