DOKUMENTY

STATUT

WIELKIEGO PRZEORATU POLSKI

ZAKONU RYCERZY CHRYSTUSA I ŚWIĄTYNI JEROZOLIMSKIEJ

(ORDO MILITIAE CHRISTI TEMPLI HIEROSOLYMITANI)

Cała treść w języku angielskim oraz polskie tłumaczenie w zakładce

„STATUT”

Statut

LIST UWIERZYTELNIAJĄCY PATRIARCHY ANTIOCHII I CAŁEGO WSCHODU, ALEKSANDRII I JEROZOLIMY 

patriarcha-gregorios-iii

My, Grzegorz III, Patriarcha Antiochii i całego Wschodu, Aleksandrii i Jerozolimy, oświadczamy, że Wielki Przeorat Polski Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani (OMCTH) jest znany i zatwierdzony przez Patriarchat i jest członkiem Międzynarodowej Federacji Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani z siedzibą w Kolonii (Niemcy), która jest ochraniana i zatwierdzona przez nas.
Order pomaga dziełom dobroczynnym Patriarchatu w krajach Bliskiego Wschodu.
Polecamy gorąco wspieranie tego Przeoratu w Polsce, we wszystkich jego działaniach w Polsce i poza Polską.

(podpis)

+ Gregorios III
Patriarcha Antiochii i całego Wschodu
Aleksandrii i Jerozolimy
(pieczęć okrągła, w otoku Patriarcat Grec-Melkite-Catholique)

OŚWIADCZENIE WIKARIUSZA PATRIARCHALNEGO JEROZOLIMY

OsWIADCZENIE_WIKARIUSZA_PATRIARCHALNEGO_JEROZOLIMY
Chrześcijańska i rycerska Wspólnota ORDO MILITIAE CHRISTI TEMPLI HIEROSOLYMITANI (OMCTH) z siedziba Głównej Komendantury w Kolonii, a Prałatury Generalnej w Barcelonie pozostaje od 22 września 1990 roku pod Duchowym Protektoratem Grecko-Melchicko-Katolickiego Patriarchatu. Jej duchową siedzibą jest Jerozolima.

Sodaliści są aktywnymi chrześcijanami, zaangażowanymi w modlitwę oraz uczynki miłości i miłosierdzia. Z zapałem angażują się w pomoc socjalną, charytatywną i medyczną dla Ziemi Świętej.

Tylko osoby z pozytywną opinią swojego proboszcza mogą starać się o przystąpienie do OMCTH.
Niemiecki Przeorat OMCTH z siedzibą w Kolonii jest powszechną organizacją dobroczynną, zarejestrowaną w Niemczech. Jej międzynarodowe projekty pomocowe w Ziemi Świętej realizowane są również przez jej Przeoraty w Europie.

Sodaliści żyją według wspólnej Reguły, Karty i Statutów. Członkowie tajnych stowarzyszeń, lóż i sekt nie mogą wstąpić w szeregi Wspólnoty.

Jerozolima, 4 lutego 2010.
(podpis)
Archimandryta o. Józef Saghbini
Generalny Wikariusz Patriarchalny
Jerozolima

DEKRET O AFILIACJI WLK.PRZEORATU POLSKI DO OMCTH

DEKRET_O_AFILIACJI_WLK_PRZEORATU_POLSKI_DO_OMCTH

Kolonia, 1 października 2013
Dekret Nr 21/013 Dot.: Przystąpienie Wielkiego Przeoratu Polski do Międzynarodowej Unii OMCTH
Drogi Bracie Wielki Przeorze Krzysztofie Kurzeja,
Drodzy Bracia i Rycerze w Polsce,

Niniejszym potwierdzam Wasze przystąpienie do Patriarchalnego Zakonu/Orderu Rycerzy Chrystusa i Świątyni Jerozolimskiej OMCTH ze wszystkimi prawami i obowiązkami od dnia 1 października Anno Domini 2013. Wasza oficjalna nazwa to: ORDO MILITIAE CHRISTI TEMPLI HIEROSOLYMITANI – Wielki Przeorat Templariuszy w Polsce.

Posiadacie opiekę naszego Protektora Duchowego, Wielce Błogosławionego Patriarchy Gregoriosa III Lahama, Patriarchy Antiochii i całego Wschodu, Aleksandrii i Jerozolimy w pełnej jedności z Papieżem w Rzymie.

Naszym nowym Protektorem Królewskim jest J.C.W. Książę Asfa-Wossen Asserate.

Naszą duchową siedzibą jest Jerozolima (Brama Jaffy). Sekretariat koordynujący wszystkie Przeoraty mieści się w Kolonii (Koeln), Sauerbruchstrasse 21, D-50767 Koeln (Niemcy).

Nasza nazwa OMCTH jest chroniona międzynarodowym prawem patentowym.

Serdecznie witam w naszej Unii Rycerzy Chrystusa i Świątyni!

Non nobis Domine, non nobis…

Bratersko (podpis)

+ Br. Werner Rind, EMC
Wielki Komandor Generalny OMCTH

 

PATRIARCHA MAXIMOS V PROTEKTOREM DUCHOWYM

PATRIARCHA_MAXIMOS_V_PROTEKTOREM_DUCHOWYM
Skan dokumentu, potwierdzającego objęcie „dziś i w przyszłości” Duchowego Protektoratu nad OMCTH, wtedy jeszcze pod nazwą OSMTH.
Pod tekstem drukowanym widać własnoręczny dopisek Wielce Błogosławionego Patriarchy Maksyma V:
„Approved
+ Maximos V
Patriarch”

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRYMASA POLSKI

Glemp_blogoslawienstwo

Jego Eminencja Jóżef kardynał Glemp,
Prymas Polski,
Kustosz Relikwii Świętego Wojciecha
udzielił templariuszom z serca płynącego błogosławieństwa.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRYMASA POLSKI

prymasWPolak

Jego Eminencja
Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak,
Metropolita Gnieźnieński,
Prymas Polski.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRZEWODNICZĄCEGO EPISKOPATU POLSKI

abpgadeckiblogosl

Damom i Kawalerom Zakonu Rycerzy Chrystusa i Świątyni Jerozolimskiej życzę,
by nawiedzanie wspólnot parafialnych z relikwiami
bł. Jana Pawła II i bł. Jerzego Popiełuszki
owocowało głęboką więzią z Chrystusem i otwierało serce na każdego człowieka.
Wzywając obfitości łasko Bożych i polecając dobremu Bogu w modlitwie,
udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  J.Em. Kardynała Kazimierza Nycza

Błogosławieństwo Jego Eminencji Kazimierza kardynała Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego dla Wielkiego Przeoratu Polski Templariuszy (OMCTH).

kardNyczweb

Jego Eminencja Kazimierz kardynał Nycz jest również Ordynariuszem dla wiernych Obrządków Wschodnich nie posiadających własnej administracji kościelnej w Polsce, jednym z tych obrządków jest właśnie Obrządek Melchicko-Katolicki, którego głową jest nasz Protektor Duchowy W.B. Patriarcha Grzegorz III.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PATRIARCHY JEROZOLIMY

FTwal2012
13 grudnia 2012 roku, kiedy Templariusze szczególnie uroczyście wspominają bł. Jerzego Popiełuszkę, prezbitera i męczennika, którego obrali za swojego Patrona jako współczesnego Rycerza Chrystusowego, Wielce Błogosławiony Arcybiskup Fouad Twal, Patriarcha Jerozolimski, podpisał specjalne błogosławieństwo dla Rycerzy Chrystusa i Świątyni Jerozolimskiej.