Laudetur Jesus Christus

Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam.
Nie nam Panie, nie nam lecz Imieniu Twemu chwała.

Witamy Was serdecznie na stronie Wielkiego Przeoratu Polski OMCTH
Rycerzy Chrystusa i Świątyni Jerozolimskiej (Templariuszy)
OMCTH – Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani

OMCTH jest międzynarodową federacją organizacji nawiązujących duchowością i tradycją do średniowiecznych Templariuszy.

Siedziba główna mieści się w Kolonii. 23 września 1990 roku, właśnie w Kolonii, w Bazylice Św. Gereona, w obecności Jego Eminencji Arcybiskupa Joachima kardynała Meisnera, Wielce Błogosławiony Patriarcha Antiocheński i Jerozolimski dla katolików obrządku melchickiego Maksym V Hakim podpisał dokument stwierdzający, że stał się Protektorem Duchowym OMCTH.

27 kwietnia 1994 delegacja OMCTH została podjęta na audiencji przez Błogosławionego Jana Pawła II, papieża.

Wielce Błogosławiony Patriarcha Grzegorz III Laham jest Protektorem Duchowym OMCTH od roku 2000. OMCTH prowadzi dzieła pobożne w Ziemi Świętej w postaci szpitali w Nablusie i Betlejem oraz sierocińca w Betlejem.

OMCTH nie jest zakonem w sensie prawa kanonicznego. Łacińskie słowo Ordo w większości języków oznacza zarówno „zakon”, jak i „order” (por.: ang. Order, fr. Ordre, niem. Orden). W języku polskim Ordo można tłumaczyć dwojako, po pierwsze jako Zakon, po drugie jako Order.

OMCTH jest de iure orderem rycerskim, jako, że Patriarcha Melchicko Katolicki jest fons honorum i jako taki może takie ordery powoływać i brać w opiekę. Kawalerom i damom orderów rycerskich również przysługują specjalne stroje, jako przykład można podać Królewską Konfraternię Św. Teotoniusza pod protektoratem Dynastii Portugalskiej (Orleans e Braganca):  www.royaldonfraternityofsaintteotonio.com

 Zadania OMCTH

OMCTH podejmuje dzieła apostolatu laickiego.
OMCTH wspiera ubogich, inwalidów oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
OMCTH wspiera chrześcijan, a zwłaszcza katolików w Ziemi Świętej i krajach Lewantu.
OMCTH czynnie wspiera ewangelizację peregrynując z przekazanymi Wielkiemu Przeoratowi Polski Relikwiami:

 • Męki Pańskiej (Prawdziwego Krzyża Naszego Pana Jezusa Chrystusa – ex Ligno Sanctissime Crucis DNIC, Korony Cierniowej, Kolumny Biczowania, Trzciny Naigrywania oraz Kamienia Namaszczenia)
 • bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika (ex ossibus)
 • św. Jana Pawła II, papieża (ex sanguine)
 • Ziemi Świętej (Grobu Bożego, Wieczernika, Ogrójca, Golgoty)
 • św. Andrzeja Świerada i św. Benedykta Męczennika, zakonników i pustelników (ex ossibus), pierwszych kanonizowanych Polaków – w roku 1083!
 • św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy, Apostołki Bożego Miłosierdzia (ex ossibus)
 • św. Maksymiliana Marii Kolbe, OFMConv., prezbitera i męczennika ( ex capillis)
 • św. Teresy z Kalkuty, zakonnicy (ex tunicae)
 • św. Piusa (Pio) z Pietralciny, OFMCap., prezbitera i wyznawcy (ex sanguine)
 • bł. Łazarza (Devasahayama) Pillai, męczennika (ex ossibus)
 • św. Szabela Makhlouf, OLM, prezbitera i pustelnika (ex ossibus)
 • św. Rafki al-Choboq, zakonnicy (ex ossibus)
 • bł. Bolesławy Lament, zakonnicy (ex ossibus)