Kustosz RELIKWI

Wielki Przeorat Polski Rycerzy Chrystusa i Świątyni Jerozolimskiej jest Kustoszem relikwii Świętych i Błogosławionych Kościoła Katolickiego:

– bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika (relikwie I stopnia ex ossibus),
– św. Jana Pawła II, papieża (relikwie I stopnia ex sanguine),
– Ziemi Świętej (Grobu Bożego, Wieczernika, Ogrójca, Golgoty),
– św. Andrzeja Świerada i św. Benedykta Męczennika, zakonników i pustelników (relikwie I stopnia ex ossibus), pierwszych kanonizowanych Polaków – w roku 1083!,
– św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy, Apostołki Bożego Miłosierdzia (relikwie I stopnia ex ossibus).
– św. Maksymiliana Marii Kolbe, OFMConv., prezbitera i męczennika (relikwie I stopnia ex capillis)
– bł. Teresy z Kalkuty, zakonnicy (relikwie II stopnia ex tunicae)
– św. Piusa (Pio) z Pietralciny, OFMCap., prezbitera i wyznawcy (relikwie I stopnia ex sanguine)

– bł. Bolesławy Lament (relikwie I stopnia ex ossibus)
– bł. Łazarza (Devasahayama) Pillai, męczennika (relikwie I stopnia ex ossibus)

–  św. Szarbela Makhlouf, OLM, prezbitera (relikwie I stopnia ex ossibus oraz  ex sanguine)

–  św. Rafki al-Choboq, OLM, zakonnicy (relikwie I stopnia ex ossibus)

– Jerzego Matulewicza-Matulaitisa, biskupa (relikwie II stopnia ex capsae)

Słowo relikwia pochodzi od łacińskiego słowa „resztki, szczątki”. Obecnie relikwie dzielą się na trzy kategorie:

Relikwie pierwszej klasy: fragmenty ciała świętego, błogosławionego. Kości, tkanki, włosy, krew.
Relikwie drugiej klasy: przedmioty, albo fragmenty przedmiotów, które były używane, czy noszone przez świętego za jego życia oraz trumny/grobu.
Relikwie trzeciej klasy: przedmioty, którymi dotknięto relikwii pierwszej klasy. Najczęściej są to fragmenty płótna.

Sobór Watykański Drugi wspomina o relikwiach w Konstytucji o Liturgii Świętej: „Zgodnie z tradycją Kościół oddaje cześć świętym i ma w poważaniu ich autentyczne relikwie oraz wizerunki” (111).

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: „Poza liturgią sakramentów i sakramentaliów katecheza powinna brać pod uwagę formy pobożności wiernych i religijności ludowej. Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, tańce religijne, różaniec, medaliki, etc” (1674).

Rycerze Zakonu peregrynują z relikwiami po parafiach w całej Polsce. Proboszczów zainteresowanych uczczeniem relikwii w swoich parafiach prosimy o kontakt z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. templumchristi@gmail.com