PRZEORAT

WIELKI PRZEORAT POLSKI

WIELKA KAPITUŁA

Wielki Przeor Polski
Krzysztof Paweł KURZEJA, KGCTJ, GCST
Magnus Prior Poloniae
templumchristi@gmail.com

Wielki Komandor
Natasza Monika KURZEJA, DGCTJ

Wielki Marszałek
Stanisław Antoni KOCUR, KGCTJ

Wielki Radca
Michał Jakub POSMYKIEWICZ, KCTJ
Wielki Chorąży
Legat w Ziemi Łódzkiej

Wielki Radca ad interim
Andrzej NAWOJCZYK, KCTJ
Wielki Ceremoniarz

Wielki Radca
Aleksander Marek PETERKO, KOTJ

Preceptoria Pomorza Zachodniego
Preceptor sr. Beata Rupental, DTJ

Preceptoria Ziemi Lubuskiej
Preceptor br. Maciej Wiśniowski, KCTJ

Delegatura na Mazowszu
Legat br. Tomasz Radziewicz, KOTJ

Delegatura w Ziemi Łódzkiej
Legat br. Michał Posmykiewicz, KCTJ

Delegatura na Pomorzu
Legat br. Robert Rzepiński, STJ

Delegatura w Irlandii
Legat br. Waldemar Thomas Williams, KOTJ