Focus Historia nr 5/2009

Focus Historia opublikował interesujący artykuł o Templariuszach, opisując również współczesne nurty w ruchu neotemplariańskim. Zdjęcia ilustrujące artykuł nie są naszymi zdjęciami. Nasz...

Boże Narodzenie 2008

Kapituła, Dama, Rycerze i Postulanci Przeoratu im. Księcia Henryka Brodatego Najwyższego Zakonu Rycerskiego Świątyni Jerozolimskiej w Polsce – Templariuszy dziękują serdecznie naszym hojn...