Kapelan Preceptorii Pomorza

6 marca 2020 roku Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup generał dywizji dr Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański mianował Przewielebnego Księdza Rektora Jarosława Brylowskie...

Templariusze w Bytomiu

28 lutego 2020 roku templariusze z Wielkim Przeorem Krzysztofem Kurzeją, KGCTJ i Wielką Kanclerz Nataszą Kurzeją, DGCTJ nawiedzili Parafię Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych...

Templariusze w Libanie

22 lutego 2020 roku delegacja templariuszy wraz z pielgrzymami pod przewodnictwem Legata ds promocji kultu Świętych Libańskich Jacka Pajora, KOTJ, spotkała się w Pustelni Św. Apostołów Piotra ...