Laudetur Jesus Christus

Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam.
Nie nam Panie, nie nam lecz Imieniu Twemu chwała.

Witamy Was serdecznie na stronie Wielkiego Przeoratu Polski OMCTH
Rycerzy Chrystusa i Świątyni Jerozolimskiej (Templariuszy)
OMCTH – Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani

OMCTH jest międzynarodową federacją przeoratów nawiązujących za zgodą Kościoła duchowością i tradycją do średniowiecznych Templariuszy.

23 września 1990 roku w Kolonii, w Bazylice Św. Gereona, w obecności Jego Eminencji Arcybiskupa Joachima kardynała Meisnera, Wielce Błogosławiony Patriarcha Antiocheński i Jerozolimski dla katolików obrządku melchickiego Maksym V Hakim podpisał dokument stwierdzający, że stał się Protektorem Duchowym OMCTH.

27 kwietnia 1994 delegacja OMCTH została podjęta na audiencji przez Błogosławionego Jana Pawła II, papieża.

Wielce Błogosławiony Patriarcha Józef I Absi jest Protektorem Duchowym OMCTH od roku 2017. OMCTH prowadzi dzieła pobożne w Ziemi Świętej w postaci szpitali w Nablusie i Betlejem oraz sierocińca w Betlejem.

OMCTH od 12 grudnia 2018 jest katolickim zakonem rycerskim, opartym na prawie kanonicznym oraz prawie sui iuris Patriarchy Antiochii, całego Wschodu, Aleksandrii i Jerozolimy.

Obecnym Wielkim Przeorem Generalnym OMCTH jest br. rycerz Krzysztof Kurzeja KGCTJ, Wielki Przeor Polski (od 27 października 2021 roku).

OMCTH jest de iure zakonem/orderem rycerskim, jako, że Patriarcha Melchicko Katolicki jest fons honorum i jako taki może takie zakony/ordery powoływać i brać w opiekę. Kawalerom i Damom zakonów/orderów rycerskich przysługują specjalne stroje oraz osobiste szlachectwo, jako jeden z ciekawych przykładów można podać Królewską Konfraternię Św. Teotoniusza pod protektoratem Dynastii Portugalskiej (Orleans e Braganca):  www.royaldonfraternityofsaintteotonio.com

 Zadania OMCTH

OMCTH podejmuje dzieła apostolatu laickiego.
OMCTH wspiera ubogich, inwalidów oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
OMCTH wspiera chrześcijan, a zwłaszcza katolików w Ziemi Świętej i krajach Lewantu.
OMCTH czynnie wspiera ewangelizację peregrynując z przekazanymi Wielkiemu Przeoratowi Polski Relikwiami.