Laudetur Jesus Christus

Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam.
Nie nam Panie, nie nam lecz Imieniu Twemu chwała.

Witamy Was serdecznie na stronie Wielkiego Przeoratu Polski OECTH
Zakonu Rycerzy Chrystusa i Świątyni Jerozolimskiej (Templariuszy)
OECTH – Ordo Equitum Christi Templique Hierosolymitani

 

OECTH jest de iure zakonem/orderem rycerskim, jako, że Patriarcha Melchicko Katolicki jest fons honorum i jako taki może takie zakony/ordery powoływać i brać w opiekę. Kawalerom i Damom zakonów/orderów rycerskich przysługują specjalne stroje oraz osobiste szlachectwo, jako jeden z ciekawych przykładów można podać Królewską Konfraternię Św. Teotoniusza pod protektoratem Dynastii Portugalskiej (Orleans e Braganca):  www.royaldonfraternityofsaintteotonio.com

 Zadania OECTH

OECTH podejmuje dzieła apostolatu laickiego.
OECTH wspiera ubogich, inwalidów oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
OECTH wspiera chrześcijan, a zwłaszcza katolików w Ziemi Świętej i krajach Lewantu.
OECTH czynnie wspiera ewangelizację peregrynując z przekazanymi Wielkiemu Przeoratowi Polski Relikwiami.