Kustosz RELIKWII

Wielki Przeorat Polski Rycerzy Chrystusa i Świątyni Jerozolimskiej jest Kustoszem relikwii Świętych i Błogosławionych Kościoła Katolickiego:

– bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika (relikwie I stopnia ex ossibus),

– św. Jana Pawła II, papieża (relikwie I stopnia ex sanguine),

Ziemi Świętej (Grobu Bożego, Wieczernika, Ogrójca, Golgoty),

– św. Andrzeja Świerada i św. Benedykta Męczennika, zakonników i pustelników (relikwie I stopnia ex ossibus), pierwszych kanonizowanych Polaków – w roku 1083!,

– św. s. Faustyny Kowalskiej CSBMM, zakonnicy, Apostołki Miłosierdzia Bożego (relikwie I stopnia ex ossibus).

– św. o. Maksymiliana Marii Kolbe OFMConv., prezbitera i męczennika (relikwie I stopnia ex capillis)

– św. m. Teresy z Kalkuty MC, zakonnicy (relikwie II stopnia ex tunicae)

– św. Piusa (Pio) z Pietrelciny OFMCap., prezbitera i wyznawcy (relikwie I stopnia ex sanguine)

– bł. m. Bolesławy Lament MSF, zakonnicy i fundatorki (relikwie I stopnia ex ossibus)

– bł. Łazarza (Devasahayama) Pillai, męczennika (relikwie I stopnia ex ossibus)

–  św. o. Szarbela Makhlouf OLM, prezbitera (relikwie I stopnia ex ossibus oraz  ex sanguine)

 Męki Pańskiej (Świętego Krzyża Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Korony Cierniowej, Trzciny Naigrywania, Kolumny Biczowania, Kamienia Namaszczenia)

–  św. s. Rafki al-Choboq OLM, zakonnicy (relikwie I stopnia ex ossibus)

– bł. Jerzego Matulewicza-Matułaitisa MIC, biskupa (relikwie II stopnia ex capsae)

– św. o. Nimatullaha al-Hardini OLM, prezbitera, nauczyciela św. Szarbela (relikwie I stopnia ex ossibus)

– bł. o.  Stefana Nehme OLM, prezbitera (relikwie II stopnia ex indumentis) – ciało bł. Stefana pozostaje w stanie nienaruszonym,

– bł. o. Alfonsa Marii Mazurka OCD, prezbitera (relikwie II stopnia ex capsae),

– św. o.  Andrzeja Boboli SJ, prezbitera i męczennika, Patrona Polski (relikwie I stopnia ex ossibus),

– św. Jana Kantego, prezbitera (relikwie I stopnia ex ossibus),

– bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego OFMConv. i bł. o. Michała Tomaszka OFMConv., prezbiterów, męczenników z Pariacoto  (relikwie I stopnia ex ossibus),

– bł. m. Klary Ludwiki Szczęsnej SSCJ, zakonnicy i fundatorki  (relikwie I stopnia ex ossibus),

– bł. m. Bernardyny Marii Jabłońskiej CSAPI, zakonnicy i fundatorki (relikwie I stopnia ex ossibus),

– bł. m. Marceliny Darowskiej CSIC, zakonnicy i fundatorki (relikwie I stopnia ex ossibus),

– św. br. Alberta Chmielowskiego CFA, zakonnika i fundatora (relikwie I stopnia ex ossibus),

– bł. Edmunda Bojanowskiego, wyznawcy i fundatora (relikwie I stopnia ex ossibus),

– bł. Franciszka Stryjasa, katechety i męczennika (relikwie I stopnia ex ossibus),

– bł. m. Salomei CSC, Piastówny, Księżnej Halickiej, zakonnicy i fundatorki (relikwie I stopnia ex ossibus),

– bł. s. Anieli Salawy OFS, mistyczki, tercjarki (relikwie I stopnia ex ossibus),

– bł. Michała Sopoćki, prezbitera, Apostoła Miłosierdzia Bożego (relikwie I stopnia ex ossibus),

– bł. o. Augusta Czartoryskiego SDB, prezbitera (relikwie I stopnia ex ossibus),

– bł. m. Bronisławy OPraem., zakonnicy (relikwie I stopnia ex ossibus),

– bł. m. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej) CSFN, zakonnicy i fundatorki (relikwie I stopnia ex ossibus),

– bł. Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki (relikwie I stopnia ex ossibus),

– bł. Wincentego Kadłubka OCist., biskupa (relikwie I stopnia ex ossibus),

– bł. m. Marii Ledóchowskiej SSPC, zakonnicy i fundatorki (relikwie I stopnia ex capillis),

– św. o. Stanisława Kazimierczyka CRL, prezbitera (relikwie I stopnia ex ossibus),

– św. m. Urszuli Ledóchowskiej USKJ, zakonnicy i fundatorki (relikwie I stopnia ex ossibus),

– bł. m. Reginy Protmann CSC, zakonnicy i fundatorki (relikwie I stopnia ex ossibus),

– bł. o. Michała Giedroycia CRPSM, prezbitera (relikwie I stopnia ex ossibus),

– bł. o. Honorata Koźmińskiego OFMCap., prezbitera i fundatora (relikwie I stopnia ex ossibus),

– bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera i fundatora  (relikwie I stopnia ex ossibus),

– bł. o. Jana Beyzyma SJ, prezbitera i misjonarza (relikwie I stopnia ex ossibus),

– św. Floriana, męczennika, żołnierza, Pierwszego Patrona Polski (relikwie I stopnia ex ossibus),

– bł. m. Celiny Borzęckiej CR, zakonnicy i fundatorki (relikwie I stopnia ex ossibus),

–  bł. Józefa Rudego Stanka SAC. prezbitera i męczennika (relikwie I stopnia ex ossibus),

– św. Jana Marii Vianneya, prezbitera  (relikwie II stopnia ex indumentis),

– bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego, biskupa, Prymasa Tysiąclecia (relikwie I stopnia ex capillis),

– bł. m. Elżbiety Róży Czackiej FSK, zakonnicy i fundatorki (relikwie I stopnia ex ossibus),

– św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa, fundatora (relikwie I stopnia  ex ossibus),

– bł. Piotra To Rota, katechety i męczennika  (relikwie I stopnia  ex ossibus),

– bł. Gildasa Irwy i bł. Dawida Okelo, katechetów, męczenników z Paimol,  (relikwie I stopnia  ex ossibus).

Słowo relikwia pochodzi od łacińskiego słowa „resztki, szczątki”. Obecnie relikwie dzielą się na trzy kategorie:

Relikwie pierwszej klasy: fragmenty ciała świętego, błogosławionego. Kości, tkanki, włosy, krew.
Relikwie drugiej klasy: przedmioty, albo fragmenty przedmiotów, które były używane, czy noszone przez świętego za jego życia oraz trumny/grobu.
Relikwie trzeciej klasy: przedmioty, którymi dotknięto relikwii pierwszej klasy. Najczęściej są to fragmenty płótna.

Sobór Watykański Drugi wspomina o relikwiach w Konstytucji o Liturgii Świętej: „Zgodnie z tradycją Kościół oddaje cześć świętym i ma w poważaniu ich autentyczne relikwie oraz wizerunki” (111).

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: „Poza liturgią sakramentów i sakramentaliów katecheza powinna brać pod uwagę formy pobożności wiernych i religijności ludowej. Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, tańce religijne, różaniec, medaliki, etc” (1674).

Rycerze Zakonu peregrynują z relikwiami po parafiach w całej Polsce. Proboszczów zainteresowanych uczczeniem relikwii w swoich parafiach prosimy o kontakt z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. templumchristi@gmail.com