Róża Żywego Różańca

6 lutego 2021 roku po raz pierwszy w historii powołana została nasza pierwsza Róża Żywego Różańca Zakonu Rycerskiego Świątyni Jerozolimskiej pod nazwą Róża Żywego Różańca Zakonu Templariuszy pod wezwaniem Błogosławionych Męczenników z Pariacoto. Od 1 października 2022 roku ruszyła Druga  Róża Żywego Różańca Zakonu Templariuszy pod wezwaniem BŁOGOSŁAWIONEGO Ks. Stefana Kard. WYSZYŃSKIEGO a od 04 listopada 2023 roku  Trzecia Róża Żywego Różańca Zakonu Templariuszy pod wezwaniem BŁOGOSŁAWIONEGO Ks. JERZEGO POPIEŁUSZKI.

Za zgodą Gliwickiej Kurii Diecezjalnej Róże zostały zarejestrowane jako „eksterytorialne” przy Parafii Świętej Anny w Zabrzu, której Proboszczem jest Kapelan Wielkiego Przeoratu Polski Templariuszy Przew. Ks. Prałat Grzegorz Skop KGCTJ, Współzelatorami Róż   są br. rycerz Leszek Wolniak KCTJ i dama Hanna Wolniak DOTJ.

meczennpopiestWysz

Do Polski modlitwa różańcowa dotarła w średniowieczu. Do Bractwa Różańcowego należeli m. in. królowie Zygmunt Stary, Stefan Batory, Jan III Sobieski i wybitni wodzowie – Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski.
Żywy Różaniec to wspólnota religijna osób świeckich, które codziennie odmawiają Tajemnice Różańca. Wspólnoty te często nazywane są Różami. Pierwszą Różę założyła w roku 1826 w Lyonie sługa Boża Paulina Maria Jaricot.
Wg Pauliny zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje Różańcowi szczególną moc nawracania grzeszników. Podkreślała ona, że „w takiej piętnastce, złożonej z ludzi dobrych, przeciętnych oraz innych, którzy mają jedynie dobrą wolę z „piętnastu węgli”, z których jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, a pozostałe są zimne”, wkrótce wszystkie razem wybuchną ogniem. I ten ogień płonie na całym świecie do dziś.
Do Polski dzieło to dotarło w XIX w. W krótkim czasie objęło niemal wszystkie parafie w kraju.
Rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku).Wtedy też Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a żywe Róże składają się z 20 osób.

Żywy Różaniec dla Misji to inicjatywa Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, która zrodziła się w 2015 roku.

Róże Żywego Różańca zostały zaproszone do modlitewnego i finansowego wsparcia dzieł misyjnych.

Żywy Różaniec dla Misji to powrót do idei Pauliny Jaricot, aby poprzez modlitwę różańcową i ofiarę wspierać Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary.

Dzisiaj róże różańcowe, zaangażowane w inicjatywę Żywy Różaniec dla Misji, wspierają misje na całym świecie. 

Informacje o Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary: www.pdrw.missio.org.pl

pobierz STATUT STOWARZYSZENIA „ŻYWY RÓŻANIEC”

CEREMONIAŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, został zatwierdzony przez Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego  (fragmenty)

Żywy Różaniec oznacza:

 • Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.
 • Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. (…)
 • Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

Obowiązki w Żywym Różańcu

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. (…)

NA CZYM TO POLEGA

Każdy członek róży modli się codziennie 1 dziesiątkę różańca tajemnicy mu wyznaczonej w powierzonej intencji . Cała róża składająca się z 20 osób modli się w ten sposób  codziennie cały różaniec.

 

 

CO OTRZYMUJEMY W ZAMIAN ?

Jako członek Róży Żywego Różańca dla Misji, odmawiając jedną dziesiątkę różańca, uczestniczysz w darach Boga jak za pomodlenie się całym różańcem :

 1. Odpusty zupełne pod zwykłymi warunkami : ( spowiedź, komunia św., modlitwa w intencjach papieskich, np.: Ojcze nasz… ., wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu)

– w dniu przyjęcia do Żywego Różańca  ( 06 LUTEGO )

– Uroczystość Narodzenie Pańskiego

– Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

– Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

– Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

– wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

– Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

– Święto Ofiarowania Pańskiego

 1. Uczestniczy w dobrach Zakonu Kaznodziejskiego, tzn.: bracia dominikanie modlą się za wszystkich, którzy odmawiają różaniec.
 1. Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.  ZOBACZ PONIŻEJ
 1. Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.

PONADTO,  W KOŚCIELE  ŚW. ANNY W ZABRZU, ODPRAWIANE SĄ MSZE ŚW.:

 1. W pierwsze soboty miesiąca, o godz. 6:30 w intencji Rodziny Różańcowej.
 2. W każdy wtorek , o godz. 18:00 w intencji Róż Różańcowych i ich rodzin

( www.anna.zabrze.pl )

15 obietnic Maryi dla modlących się na różańcu

W roku 1464 Maryja ukazała się bł. Alanowi Rupe, polecając mu propagować różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu też 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać różaniec. Poznajcie je!
 
Ojcem różańca nazywa się wprawdzie św. Dominika, założyciela Zakonu Kaznodziejskiego. Jednak to dzięki bł. Alanowi, również dominikanowi, ustalił się obecny kształt różańca. Bł. Alanus Rupe ustalił nazwę „Psałterz Maryi”, liczbę 150 zdrowasiek i ich podział na dziesiątki przeplatane Modlitwą Pańską. Objawiła mu się także Maryja, zalecając rozpowszechnianie różańca i przekazując 15 obietnic dla tych, którzy będą się na nim modlić.

1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.

2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
 
3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.

4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.

5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
 
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.

8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.

9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.

10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.

11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.

12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.

13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.

14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.

15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.