DOBRODZIEJ ROKU – DOBRY RYCERZ

12 października 2013 roku na Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej odbyła się I Gala Programu DOBRODZIEJ ROKU – DOBRY RYCERZ.

Program Dobrodziej Roku – Dobry Rycerz jest inicjatywą Templariuszy OMCTH, mającą na celu uhonorować osoby i przedsiębiorstwa, które przyczyniły się znacząco do działalności OMCTH, bądź w inny sposób wyróżniają się swoją działalnością na rzecz społeczeństwa lub ochrony środowiska.

Wielka Kapituła Templariuszy w Polsce przyznaje też dwa szczególne tytuły Dobrego Rycerza:

– dla osoby promującej wartości chrześcijańskie w polityce,

oraz

– dla osoby promującej wartości chrześcijańskie w biznesie.

Dyplomy dla Dobrodziejów Roku i miecze Dobrych Rycerzy wręczali:

– Piotr Spyra – Wicewojewoda Śląski,

– Krzysztof Kurzeja – Wielki Przeor Templariuszy w Polsce.

Decyzją Wielkiej Kapituły Templariuszy OMCTH w Polsce tytuł honorowy Dobrego Rycerza za promowanie wartości chrześcijańskich w polityce otrzymuje Pan Jan Olbrycht.

Pan Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, były Burmistrz Cieszyna i Marszałek Województwa Śląskiego, chadek z urodzenia i wychowania, niestety ta jego działalność jest często mniej zauważana w mediach, wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej ds. dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego, wieloletni współorganizator oraz prelegent konferencji „Rola kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”, to człowiek potrafiący promować wartości chrześcijańskie, na których wyrosła cywilizacja Zachodu stanowczo i odważnie, z prawdziwą chrześcijańską miłością.

Decyzją Wielkiej Kapituły Templariuszy OMCTH w Polsce tytuł honorowy Dobrego Rycerza za promowanie wartości chrześcijańskich w biznesie otrzymuje Pan Tadeusz Donocik.

Pan Tadeusz Donocik, współzałożyciel i wieloletni Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli, pomysłodawca Laurów Umiejętności i Kompetencji – jedynej tego typu nagrody w Europie, o  ile nie na świecie, od początku swojej działalności w biznesie kieruje się wartościami chrześcijańskimi, promując solidność i pewność obrotu gospodarczego.

Tytuł Dobrego Rycerza za promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu otrzymuje Pan Henryk Kania.

Pan Henryk Kania, założyciel i wieloletni Prezes Zarządu, a obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w Pszczynie przez cały okres swojej aktywności gospodarczej czynnie wspiera wszelkie inicjatywy społeczne, nie tylko lokalne. Został obdarzony m. in. honorowym członkostwem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. W zastępstwie Dostojnego Laureata, który przebywa w delegacji służbowej w Portugalii Dyplom i Miecz Dobrego Rycerza odebrał Prezes Zarządu Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. p. Grzegorz Minczanowski.

Tytuł Dobrego Rycerza za promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu otrzymuje Pan Włodzimierz Mysłowski.

Pan Włodzimierz Mysłowski, założyciel i wieloletni Prezes Zarządu, a obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Marbet Sp. z o. o. w Bielsku-Białej przez cały okres swojej aktywności gospodarczej czynnie wspiera wszelkie inicjatywy społeczne, a w polu jego zainteresowań możemy znaleźć zarówno modę, jak i lotnictwo.

Tytuł Dobrodziej Roku w kategorii pomoc charytatywna dla AQUA S.A. w Bielsku-Białej.

Dyplom i miecz odebrał Prezes Zarządu p. Piotr Dudek. AQUA S.A. jest filarem lokalnej społeczności, stale wspiera zarówno instytucje kultury,  jak i prawie wszystkie lokalne dyscypliny sportowe, w tym jedyny bielski klub ekstraklasy piłkarskiej TS Podbeskidzie. We współpracy z Urzędem Miasta funduje stypendia naukowe dla uczniów i studentów z ubogich rodzin.

Tytuł Dobrodziej Roku w kategorii ochrona środowiska dla CARBOAUTOMATYKA S.A. w Tychach.

Dyplom i miecz odebrał Główny Specjalista ds. Marketingu p. Marcin Kozłowski. Grupa CARBOAUTOMATYKA SA od ponad 35 lat jest obecna na światowych rynkach. Oprócz górnictwa i energetyki Carboautomatyka dostarcza również najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków. Zrealizowano już ponad 30 oczyszczalni na terenie całej Polski.

Tytuł Dobrodziej Roku w kategorii pomoc charytatywna  dla ELTRANS Sp. z o. o. w Chorzowie.

Dyplom i miecz odebrał Prezes Zarządu p. Mariusz Saratowicz. Eltrans Sp. z o. o. w Chorzowie regularnie wspiera lokalne kluby sportowe, stale współpracuje też ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, pomagając w organizacji zlotów i imprez dla młodzieży.

Tytuł Dobrodziej Roku w kategorii ochrona środowiska dla Hobas System Polska Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej.

Dyplom i miecz odebrał Szef Regionu Śląsk p. Marek Mathea. HOBAS jest czołowym producentem systemów rurowych GRP, utrzymywanie równowagi ekologicznej pomiędzy zużywanymi surowcami, a wytwarzanymi produktami jest częścią Odpowiedzialności Społecznej HOBAS, który dokłada wszelkich starań, aby ścieki nie zanieczyszczały ziemi.

Tytuł Dobrodziej Roku w kategorii ochrona środowiska dla POLPLAST Wiesław Zych Sp. z o. o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w Bielsku-Białej.

Dyplom i miecz odebrał Prezes Zarządu p. Wiesław Zych. Pan Wiesław Zych doprowadził do renowacji Pałacu Kotulińskich i rewitalizacji ogrodów pałacowych, które dzięki temu zostały uchronione od bezpowrotnego zniszczenia. Aleja lip kandelabrowych jest unikatem w skali nie tylko Polski, ale i Europy Środkowej.

Tytuł Dobrodziej Roku w kategorii ochrona środowiska dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o.

Dyplom i miecz odebrał Prezes Zarządu p. Michał Pieczonka. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o. realizacją projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach” przyczyniło się do gruntownej poprawy stanu środowiska na terenie Miasta Żory i sąsiadujących gmin, likwidując przy okazji wiele dzikich zrzutów ścieków i nieczystości.

Tytuł Dobrodziej Roku w kategorii ochrona środowiska dla Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach.

Dyplom i miecz odebrał Prezes Zarządu p. Zbigniew Gieleciak. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach to lider w zastosowaniu nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków, wytwórca energii z odnawialnych źródeł  oraz   kreator nowoczesnych metod i strategii  zarządzania. Obecnie Tyska Oczyszczalnia oczyszcza ponad 12 mln m3 ścieków rocznie i pracuje wg formuły mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków.

Tytuł Dobrodziej Roku w kategorii ochrona środowiska dla Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach.

Dyplom i miecz zostaną wręczone w późniejszym terminie, z powodu nieobecności Prezesa Zarządu, p. Artura Tomasika, przebywającego w Gdyni, gdzie został ponownie wybrany na Prezesa Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. administruje Międzynarodowym Portem Lotniczym KATOWICE, drugim największym portem lotniczym w Polsce. Stale zwiększająca się liczba lotów i pasażerów stawia coraz to nowe wyzwania. Wdrożenie programu EKO-Lotnisko spowodowało ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne wokół portu.

Tytuł Dobrego Rycerza za promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu otrzymuje Pan Profesor dr hab. Karol Węglarzy.

Pan Profesor Karol Węglarzy, wieloletni Prezes Zarządu Instytutu Zootechnik Państwowego Instytutu Badawczego w Grodźcu Śląskim, przez cały okres swojej aktywności zawodowej czynnie wspiera wszelkie inicjatywy, mające na celu ochronę przyrody rodzimej, promując wykorzystanie biogazu oraz innych źródeł energii odnawialnej. Dyplom i miecz zostaną wręczone w późniejszym terminie, z powodu wyjazdu służbowego.

 

INW2013zamek

2 thoughts on “DOBRODZIEJ ROKU – DOBRY RYCERZ

  1. Ciekawa strona, wiele interesujących informacji ale…. Nie wiem jak rozumieć określenie „wartości chrześcijańskie” w kontekście tu prezentowanym z pojęciem tychże jak były pojmowane przez templariuszy w XIII. W tekstach tu publikowanych odpowiedzi nie znajduję dlatego pytam. Wdzięczny będę za odpowiedź lub przynajmniej za wskazanie literatury, z której będzie wynikała tożsamość określenia „wartości chrześcijańskie” z czasów dawnych i obecnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *