WIELKI PRZEORAT POLSKI

WIELKI PRZEORAT POLSKI

______________________________

WIELKA KAPITUŁA WIELKIEGO PRZEORATU POLSKI

Wielki Mistrz Zakonu – Wielki Przeor Polski
Krzysztof Paweł KURZEJA KGCTJ, GCST
Magnus Magister, Magnus Prior Poloniae
templumchristi@gmail.com

Wielki Kanclerz
Natasza Monika KURZEJA DGCTJ

Wielki Marszałek,
Stanisław Antoni KOCUR KGCTJ

Wielki Radca
Aleksander Marek PETERKO KCTJ

Wielki Radca
Beata Bogumiła RUPENTAL DCTJ

Wielki Radca
Krzysztof  Mieczysław KURKIEWICZ KCTJ

____________________________

Wielki Ceremoniarz
Andrzej Ireneusz NAWOJCZYK KCTJ

Wielki Chorąży
Artur SYPNIEWSKI KCTJ

____________________________

Korpus Kapelanów:

Kapelan Wielkiego Przeoratu Polski
ks. Prałat Grzegorz Jacek SKOP KGCTJ

Kapelan Preceptorii Pomorza

ks. Jarosław Karol BRYLOWSKI KCTJ

Kapelan Preceptorii Pomorza Zachodniego

ks. Piotr KUBICKI SAC, KOTJ

Kapelan in gremio

ks. Piotr Krzysztof ZAWADA SAC, KGOTJ

____________________________

Jednostki Terytorialne:

BALIWAT ŚLĄSKA:

Baliw Śląska, Komandor Autonomicznej Komandorii Śląska,
Stanisław Antoni KOCUR KGCTJ

  • Komandoria Katowic (pod zarządem Wielkiej Kapituły)
  • Komandoria Górnego Śląska
    Komandor Marian HABRAM KCTJ
  • Komandoria Dolnego Śląska
    Komandor  Roman Łukasz WILKOSZEWSKI KOTJ                                                                                                              Legat na Dolnym Śląsku Krzysztof Grzegorz KASZUB KOTJ
    Preceptor Dolnego Śląska Senior Bartosz FIRLEJ KTJ

Ceremoniarz Autonomicznej Komandorii Śląska
Aleksander Marek PETERKO KCTJ

Preceptoria Mazowsza 
Legat, p.o. Preceptora, Tomasz Julian RADZIEWICZ KCTJ

Preceptoria Ziemi Lubuskiej
Preceptor Maciej Jerzy Jan WIŚNIOWSKI KCTJ

Preceptoria Pomorza Zachodniego
Preceptor Beata Bogumiła RUPENTAL DCTJ

Preceptoria Pomorza
Preceptor Krzysztof  Mieczysław KURKIEWICZ KCTJ

Preceptoria Małopolski
Preceptor Maciej Malski KTJ

Delegatura na Litwie
Legat Andžej LUKAŠEVIČ KTJ
andzej.lt86@gmail.com

Delegatura Anglii i Walii
Legat  Krzysztof KORGUL KOTJ                                                                                                                   krzysztof_korgul@gazeta.pl 

____________________________

Regimentarz Świątyni Jerozolimskiej
Przemysław Zbigniew KUCH KOTJ

Młodszy Chorąży
Roman WILKOSZEWSKI KOTJ
Benedykt GWÓŹDŹ KOTJ

Herold Świątyni Jerozolimskiej
Piotr Rafał KOCIOŁEK KOTJ

Komandor Wyborów
p. o. Legat Robert RZEPIŃSKI KOTJ

Prymiceriusz Dzieł Pobożnych Biblioteki Zakonu
Bibliotekarz  Krzysztof  KURKIEWICZ, KCTJ

Prymiceriusz Rycerskiej Straży Modlitewnej
p. o. Legat Robert RZEPIŃSKI KOTJ

Prymiceriusz Radiostacji Zakonu
Dariusz Zbigniew ROMAŃSKI KOTJ

Róża Żywego Różańca Zakonu Templariuszy
pod wezwaniem Błogosławionych Męczenników z Pariacoto.

Zelatorka, Legat ad casum,  Hanna WOLNIAK DOTJ 

Zelator, Legat ad casum,  Wielki Radca senior Leszek WOLNIAK KOTJ