Wielki Przeor w Domu Ananiasza

22 marca 2019 roku Wielki Przeor Krzysztof Kurzeja, KGCTJ, pielgrzymował śladami św. Pawła Apostoła po Damaszku. Nawiedził m. in. Dom Ananiasza, skąd św. Paweł Apostoł błogosławił Damasze...