FAMILIARE TEMPLI

Tytuł Familiare jest tradycyjnie przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla zakonów rycerskich.

Familiare jest przyjmowany do „rodziny zakonnej” i traktowany jako Kawaler Honorowy (Dama Honorowa).

Tytułów tych nie przyznaje się często, co ma stanowić o ich szczególnej wartości.

Wielki Przeorat Polski Templariuszy pierwsze tytuły przyznał w 2007 roku, a dyplomy zostały wręczone podczas uroczystej inwestytury w Promnicach. Decyzją Kapituły, tylko trzech Familiares można mianować każdego roku.

Familiare Templi otrzymuje dyplom opatrzony pieczęcią Templariuszy według wzoru z 1143 podpisany jest przez Wielkiego Przeora i Członka Wielkiej Kapituły. Familiare Templi otrzymuje też ręcznie wykonany znaczek do klapy, przedstawiający dwóch rycerzy na jednym koniu, a w otoku napis SIGILLUM MILITUM XRISTI.

Familiares 2022
W roku 2016 tytułem Familiare Templi zostały wyróżnione trzy osoby:

– Czcigodny Brat Rycerz Zbigniew Wolfram „Niepodległy”, Rycerz Orderu Świętego Sebastiana Domu Habsburskiego, Rycerz Orderu Świętego Jana Kantego, Krakowski Król Kurkowy A.D. 2017

– Czcigodny Brat Rycerz pułkownik dypl. Roman Nowogrodzki, Rycerz Orderu Świętego Andrzeja Boboli, Szef Oddziału Komunikacji Społecznej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

– dyplom jeszcze nie został wręczony

Familiares 2021
W roku 2016 tytułem Familiare Templi została wyróżniona jedna osoba:

– dyplom jeszcze nie został wręczony.

Familiares 2019
W roku 2019 tytułem Familiare Templi zostały wyróżnione dwie osoby:

– Czcigodny Brat Rycerz dr Dariusz Woźnicki, Kawaler Orderu Świętego Sebastiana, Kawaler Orderu Św. Apostołów Piotra i Pawła, Kawaler Orderu Św. Jana Kantego, Dyrektor Instytutu Kultury Rycerskiej w Tarnowskich Górach

– Krzysztof Witkowski, założyciel i Dyrektor Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie

Familiares 2016
W roku 2016 tytułem Familiare Templi została wyróżniona jedna osoba:

Czcigodny Brat Rycerz Generał Bractw Kurkowych, major hon. Adam Wojciech Majchrzak, Kawaler Orderu Św. Apostołów Piotra i Pawła, Kawaler Orderu Św. Jana Kantego, Hetman Bractwa Kurkowego Grodu Zabrzańskiego

Familiares 2011
W roku 2011 tytułem Familiare Templi została wyróżniona jedna osoba:

Czcigodny Brat Jordan Wojciech Gazda, OFM, zakrystianin w Bazylice Grobu Bożego w Jerozolimie

Familiares 2009
W roku 2009 tytułem Familiare Templi została wyróżniona jedna osoba:

– Szymon Wrzesiński – historyk i autor książek historycznych, traktujących o średniowieczu, z Lwówka Śląskiego

Familiares 2007
W roku 2007 następujące osoby zostały wyróżnione tytułem Familiare Templi:

– Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej

– Janusz Moszyński, Marszałek Województwa Śląskiego