ZOSTAŃ TEMPLARIUSZEM

Kto może zostać templariuszem?

Członkiem OECTH może zostać katolik, mężczyzna albo kobieta, osoba  świecka, spełniająca wymagania przewidziane Statutem Generalnym oraz innymi przepisami.

Aplikację kandydacką można otrzymać wyłącznie e-mailem po skierowaniu takiej prośby na adres:

templumchristi@gmail.com

Prośba powinna zawierać:

 • imię i nazwisko Kandydata,
 • datę urodzenia i miejsce zamieszkania
 • stan cywilny,
 • krótką charakterystykę Kandydata.

Istnieją trzy rodzaje członkostwa  OECTH ze względu na posiadane prawa i obowiązki:

 • Rycerze i Damy Świątyni Jerozolimskiej
 • Kapelani Świątyni Jerozolimskiej
 • Giermkowie.

Członkowie OECTH nie mogą należeć do organizacji, stowarzyszeń czy partii, których działalność przeciwna jest Bogu i doktrynie oraz nauczaniu Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

OECTH nie wymaga legitymizacji szlacheckiego pochodzenia.

Jak zostać templariuszem – krok po kroczku.

1.      Należy obligatoryjnie przesłać następujące dokumenty:

 • wypełnioną Aplikację kandydacką,
 • życiorys,
 • opinię proboszcza,
 • list motywacyjny (napisany własnoręcznie),
 • fotografię,
 • oświadczenie (może być odręczne), że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne.

2.      Można dołączyć inne dokumenty, świadczące o działalności zawodowej, pozazawodowej, kościelnej, charytatywnej i innej.

3.      Po skompletowaniu dokumentów Wielki Komandor wszczyna procedurę aplikacyjną. Ważne: przesłanie wymaganych dokumentów nie jest równoznaczne z przystąpieniem do OECTH.

4.      Procedura aplikacyjna nie może trwać krócej niż 6 miesięcy i obejmuje między innymi przynajmniej jedno obligatoryjne spotkanie z kandydatem.

5.      Po dopuszczeniu do Nowicjatu, Postulant (Kandydat dopuszczony do złożenia przysięgi Nowicjusza), uiszcza jednorazową opłatę inicjacyjną (100 euro).

6. Nowicjusz składa przysięgę w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wielkiego Przeora.

7. Nowicjusz dopuszczony do Inwestytury (pasowania rycerskiego) pokrywa koszty insygniów i płaszcza rycerskiego.

8.      Inwestytura odbywa jeden raz w roku.

9.      Templariusz otrzymuje stosowny dyplom oraz inne konieczne „wyposażenie”.

Obowiązki Templariusza

 1. Życie w zgodzie z Ewangelią i nauczaniem Kościoła Katolickiego.
 2. Codzienne czytanie i rozważanie fragmentu Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelii.
 3. Zaleca się odmówienie przynajmniej jednej części Brewiarza dla świeckich.
 4. Każdego 12 dnia miesiąca należy odmówić w intencji Ordo Equitum Christi Templique Hierosolymitani Litanię do Świętego Michała Archanioła (12 dzień miesiąca był dawniej poświęcony św. Michałowi Archaniołowi).
 5. W każdą trzecią środę miesiąca sprawowana jest Eucharystia o nawrócenie wrogów Kościoła przez wstawiennictwo św . Maksymiliana Kolbe. Każdy templariusz zobowiązany jest tego dnia do szczególnej modlitwy (zgodnej z sumieniem) w tej intencji.
 6. Uczestniczenie przynajmniej jeden raz w roku w Konwencie lub innym zapowiedzianym spotkaniu.
 7. Uiszczanie corocznej oblacji w wysokości nie niższej niż 100 euro.