ZOSTAŃ TEMPLARIUSZEM

Kto może zostać templariuszem?

Członkiem OECTH może zostać katolik, mężczyzna albo kobieta, osoba  świecka, spełniająca wymagania przewidziane Statutem Generalnym oraz innymi przepisami.

Aplikację kandydacką można otrzymać wyłącznie e-mailem po skierowaniu takiej prośby na adres:

templumchristi@gmail.com

Prośba powinna zawierać:

 • imię i nazwisko Kandydata,
 • datę urodzenia i miejsce zamieszkania
 • stan cywilny,
 • krótką charakterystykę Kandydata.

Istnieją trzy rodzaje członkostwa  OECTH ze względu na posiadane prawa i obowiązki:

 • Rycerze i Damy Świątyni Jerozolimskiej
 • Kapelani Świątyni Jerozolimskiej
 • Giermkowie.

Członkowie OECTH nie mogą należeć do organizacji, stowarzyszeń czy partii, których działalność przeciwna jest Bogu i doktrynie oraz nauczaniu Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

OECTH nie wymaga legitymizacji szlacheckiego pochodzenia.

Jak zostać templariuszem – krok po kroczku.

1.      Należy obligatoryjnie przesłać następujące dokumenty:

 • wypełnioną Aplikację kandydacką,
 • życiorys,
 • list motywacyjny (napisany własnoręcznie),
 • fotografię,
 • oświadczenie (może być odręczne), że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne.

2.      Można dołączyć inne dokumenty, świadczące o działalności zawodowej, pozazawodowej, kościelnej, charytatywnej i innej.

3.      Po skompletowaniu dokumentów Wielki Komandor wszczyna procedurę aplikacyjną. Ważne: przesłanie wymaganych dokumentów nie jest równoznaczne z przystąpieniem do OECTH.

4.      Procedura aplikacyjna nie może trwać krócej niż 6 miesięcy i obejmuje między innymi przynajmniej jedno obligatoryjne spotkanie z kandydatem.

5.      Po dopuszczeniu do Nowicjatu, Postulant (Kandydat dopuszczony do złożenia przysięgi Nowicjusza), uiszcza jednorazową opłatę inicjacyjną (100 euro).

6. Nowicjusz składa przysięgę w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wielkiego Przeora.

7. Nowicjusz dopuszczony do Inwestytury (pasowania rycerskiego) pokrywa koszty insygniów i płaszcza rycerskiego.

8.      Inwestytura odbywa jeden raz w roku.

9.      Templariusz otrzymuje stosowny dyplom oraz inne konieczne „wyposażenie”.

Obowiązki Templariusza

 1. Życie w zgodzie z Ewangelią i nauczaniem Kościoła Katolickiego.
 2. Codzienne czytanie i rozważanie fragmentu Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelii.
 3. Zaleca się odmówienie przynajmniej jednej części Brewiarza dla świeckich.
 4. Każdego 12 dnia miesiąca należy odmówić w intencji Ordo Equitum Christi Templique Hierosolymitani Litanię do Świętego Michała Archanioła (12 dzień miesiąca był dawniej poświęcony św. Michałowi Archaniołowi).
 5. W każdą trzecią środę miesiąca sprawowana jest Eucharystia o nawrócenie wrogów Kościoła przez wstawiennictwo św . Maksymiliana Kolbe. Każdy templariusz zobowiązany jest tego dnia do szczególnej modlitwy (zgodnej z sumieniem) w tej intencji.
 6. Uczestniczenie przynajmniej jeden raz w roku w Konwencie lub innym zapowiedzianym spotkaniu.
 7. Uiszczanie corocznej oblacji w wysokości nie niższej niż 100 euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Godzien – nie godzien…?

list otwarty Wielkiego Przeora Polski OECTH do sióstr i braci oraz potencjalnych kandydatów
„Wybaczcie proszę, jeśli przynudzam, ale dla mnie to bardzo istotna sprawa, dotykająca samego jądra wspólnoty templariuszy.

Nie dalej, jak w czwartek (21 czerwca 2012), spotkałem kogoś, kogo znam z widzenia i nawet kiedyś dłużej rozmawialiśmy o templariuszach, to bardzo miły człowiek, wierzący, ojciec rodziny.
Znowu, od kolejnej już osoby – ku mojemu zaskoczeniu, że nie napiszę przerażeniu – usłyszałem, że i owszem, chciałby zostać templariuszem, ale boi się, że nie jest godzien, bo ani z niego wielki biznesmen, ani arystokrata, ani człowiek majętny….!

Kochani!
Wybaczcie bezpośrednie słowa, ale czym lepsi są arystokraci, wielcy biznesmeni, bogacze, od każdego z nas? No czym?
W oczach Boga każdy z nas jest równy i nie z racji urodzenia ani majętności będziemy rozliczani podczas Sądu Ostatecznego.

Chciałbym tu kategorycznie podkreślić, że jedynym kryterium wstąpienia do Templariuszy OECTH jest Wiara Katolicka.

Nie praktykujemy cenzusu majątkowego ani genealogicznego.

Nie oznacza to, że nie ma wśród nas bogatych biznesmenów i szlachty – owszem są, ale templariuszami są również drobni przedsiębiorcy, nauczyciele, górnicy, student, emeryci, urzędnicy, ludzie tacy, jak my, ludzie, których spotykamy codziennie na ulicy. Jako templariusze wszyscy jesteśmy równi, jesteśmy braćmi i siostrami, zwracamy się do siebie po imieniu, bez względu na pozycję w społeczeństwie i zajmowane stanowisko.

Drodzy Siostro i Bracie w Chrystusie, jeśli jesteście katolikami i chcecie ubogacić swoją wiarę, nadać jej nowe, żywsze barwy, zapraszamy do nas.

Szczęść Boże!

Krzysztof Kurzeja KGCTJ
Wielki Mistrz Zakonu – Wielki Przeor Polski