Templariusze u Księdza Kardynała

17 października 2020 roku Jego Eminencja Najprzewielebniejszy Ksiądz Arcybiskup Stanisław kardynał Dziwisz, Arcybiskup Senior Krakowski przyjął na audiencji Wikariusza Generalnego, Wielkiego Prz...