Odpust Świętego Kazimierza Królewicza w Krakowie

W dniu 4 marca 2024 roku Rycerze Zakonu Templariuszy z Małopolski i Górnego Śląska wraz z Wielebnym ks. Leonem Pokorskim OFM, Kapelan Komandorem Świątyni Jerozolimskiej, Kapelanem Komandorii Małopolski Zakonu Rycerskiego Świątyni Jerozolimskiej uczestniczyli w odpuście Świętego Kazimierza Królewicza w Kościele pw. Świętego Kazimierza Królewicza przy Kurii Prowincjalnej Franciszkanów Reformatów w Krakowie.

Święty Kazimierz Królewicz, syn Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, brat Zygmunta I Starego przez pięć wieków czczony był przede wszystkim jako patron dwóch narodów Polski i Litwy.
Jego orędownictwu przypisywano zwycięstwa nad Rosjanami i Szwedami, m.in. pod Połockiem i Kircholmem. Młodzież prosiła go o pomoc w zachowaniu czystości. Dzisiaj mówi się, że św. Kazimierz powinien patronować tym, którzy pełnią służbę publiczną w państwie.

 

2024-03-04 - Odpust Św Kazimierza Królewicza w Krakowie

2024-03-04 – Odpust Św Kazimierza Królewicza w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *