Homilia Legata Patriarchalnego Abpa Eliasa Chacour, KGCTJ

Homilia, którą wygłosił Legat Patriarchy Antiochii i całego Wschodu, Aleksandrii i Jerozolimy Gregoriosa III Lahama na VI Konwent i XI Inwestyturę Wielkiego Przeoratu Polski Templariuszy (Ordo Militia Christi Templi Hierosolymitani), podczas uroczystej Eucharystii dnia 17 października 2015 roku w Kościele Św. Anny w Zabrzu (oryginał w języku angielskim, tłumaczenie Krzysztof Kurzeja, KGCTJ, konsultacja duszpasterska Przew. Ks. Prałat Grzegorz Skop):

Wasza Ekscelencjo, Wielebni Kapłani, Panie i Panowie!

Bracia i Siostry, tworzący wspólnotę Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani!

Bracia i Siostry, Panie i Panowie, proszę o wybaczenie, że nie wymieniam z imienia i nazwiska wszystkich obecnych dostojnych gości. Każdy z Was zasługuje na szacunek i byłoby dla mnie zaszczytem móc przywitać każdego po imieniu i podziękować za Państwa tutaj obecność. Nie będę już dłużej tytułował Was „Panie i Panowie”, pozwólcie zwracać się do Was Bracia i Siostry.

Jest dla mnie niezasłużonym zaszczytem, że stojąc tutaj, mogę Wam przynieść wiadomość z Ziemi Świętej. Mogę przywitać Was słowami mojego Rodaka, człowieka z Galilei, Jezusa Chrystusa, człowieka z Nazaretu, który w ten oto sposób przywitał uczniów po swoim historycznym zmartwychwstaniu:

„Peace be with you, Assalam aleikum, Shalom alekhem, Freide się mit euch, La paix soit avec sous, Pax vobis, POKÓJ WAM”.

Przybywam do Was, po zakończeniu miesięcznego strajku wszystkich chrześcijańskich szkół w Izraelu, pierwszym w ogóle w naszej historii, zdecydowaliśmy, że nie chcemy poddać się niesprawiedliwości. Miesięczny strajk naszych szkół był wołaniem z głębi serc do władz Izraela. Mamy wiadomość dla przyszłych pokoleń. Chcemy budować ten kraj wspólnie z wami, odrzucamy politykę dyskryminacji, chcemy wspólnie pogłębiać i wzmacniać równouprawnienie i wartości, wypływające z praw człowieka. Zapraszamy was do zastosowania się do złotej zasady: „Czyń bliźniemu, co chciałbyś, aby on uczynił tobie. Czyń dzieciom bliźniego, co chciałbyś, aby bliźni uczynił twoim dzieciom.” Tę właśnie złotą zasadę Papież Franciszek zaproponował podczas Sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie tylko do ogólnego stosowania, ale również do nadania jej mocy prawnej na całym świecie.

Często powtarzam słowa, które skierowałem do Jego Ekscelencji Szimona Peresa, kiedy odwiedził Archidiecezję Hajfy.

– Panie Prezydencie, jestem uchodźcą i deportowanym w mojej własnej ojczyźnie. Wasza armia zburzyła dom moich rodziców w wiosce Baram, z której pochodzę. Nasza ziemia została skonfiskowana. Zostaliśmy zredukowani praktycznie do zera.

I choćby jakakolwiek inna potęga miała zamiar zwiększyć prześladowania, i to aż do pozbawienia nas życia, to żadna potęga, nawet wielka siła izraelskiej armii nie nauczy nas tego. Tego, co nieugięcie odrzucamy. Odrzucamy nienawiść, nie nauczymy się was nienawidzić, bo nienawiść jest deprawacją, jest niczym. Nie pozwolimy zdeprawować naszych dzieci nienawiścią. Jesteśmy zdecydowani pokonać nienawiść miłością. Takie jest nasze nauczanie, taka jest nasza droga, taka jest nasza Wiara.

Taką samą wiadomość przynoszę tutaj, do Polski, narodziliśmy się, aby kroczyć ścieżkami Królestwa Bożego, kroczyć Drogą Krzyża. Z wielką radością przybyłem po raz pierwszy do Was, do Polski, nie przyjechałem jako turysta, nie przyjechałem z zamiarem obejrzenia jakiegoś konkretnego miejsca. Przyjechałem do Was, Bracia i Siostry, aby zaprosić Was do pamiętania o darach, jakimi obdarzył Was Bóg. Jestem przekonany, że tak każdy z Was, jak i my wszyscy razem, możemy zmienić ludzkość na lepsze.

Dzisiaj, kochani Bracia i Siostry, nasza planeta nie składa się już z różnych kontynentów i oceanów, które dzielą wielkie odległości. Dzisiaj jesteśmy olbrzymią globalną wioską. Wszystko jest wiadome wszędzie i natychmiastowo, cokolwiek i gdziekolwiek by się wydarzyło. Czy fakt ten prowadzi do ogólnoludzkiej solidarności, jak w wielkiej rodzinie dzieci Bożych? Modlimy się z nadzieją „uchroń nas od wojny”, gdy tymczasem powinniśmy pamiętać, że nie istnieje tyko jedna wojna, że wojen jest wiele.

Drodzy Bracia i Siostry w Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani, jeden fakt łączy nas wszystkich. Jestem znany z tego, że urodziłem się Palestyńczykiem – Arabem – chrześcijaninem – obywatelem Izraela. Ale tak naprawdę nie urodziłem się jako żadna z tych osób, co oznacza też, że nie urodziłem się chrześcijaninem, Bogu dzięki, a ciekawe jak Wy? Kim Wy się urodziliście? Czy urodziliście się chrześcijanami, czy może urodziliście się takimi jak ja? Urodziłem się jako dziecko, ale nie jakieś tam dziecko, urodziłem się z aktem urodzenia na obraz i podobieństwo Boga samego!

Głównym zadaniem Chrystusa, podobnie jak i wielu innych proroków i reformatorów religijnych, było przywrócenie nam podobieństwa do Boga, które tak żałośnie utraciliśmy. Najlepszym porównaniem biblijnym tego faktu jest historia syna marnotrawnego, który przez cały ten długi czas był synem swego ojca, niestety, kiedy upadł poniżej godności świń, które wypasał, przestał być „na jego podobieństwo”. Cały czas był jednak jego synem, mimo, że było mu wstyd i generalnie odrzucał ten fakt, nikt go już nie wspominał i nikt nie potrafił rozpoznać jego pochodzenia. Odrodził się dopiero po nawróceniu i oczyszczeniu.

Bracia i Siostry, gratuluję Wam, Wam wszystkim, a przede wszystkim Jego Ekscelencji Wielkiemu Przeorowi tej chwalebnej Inwestytury i przynoszę Wam pozdrowienia i modlitwy Waszych chrześcijańskich braci i sióstr z Ziemi Świętej. My bardzo mocno potrzebujemy Waszej przyjaźni i Waszej modlitwy.

Na pewno wiecie, że „Ex Oriente Lux” – „Światło przychodzi ze Wschodu”, niestety, teraz wydaje się, że „Lux”, czyli światło odeszło, a wszystko, co zostało to jedynie pamięć o jego blasku, pamięć pielęgnowana w pozostałościach wielu krajów Bliskiego Wschodu, że wymienię jedynie kilka z nich, jak Irak, Syria i do pewnego stopnia Egipt.

Zakończę tę homilię przypomnieniem, że „siła nie może być prawem”, i że prawo powinno mieć władzę nad siłą. Czas już najwyższy, abyśmy zajęli nasze ręce budowaniem prawdziwego pokoju, opartego na sprawiedliwości. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni nazwani będą dziećmi Bożymi. Jeśli chcecie pokoju, wzmacniajcie prawość i uczciwość.

Moi Bracia i Siostry, razem i tylko razem stawimy czoło burzy.

 Niechaj Bóg pobłogosławi Was zaangażowaniem w odbudowę godności i równych praw dla wszystkich ludzi i dla nas pośród nich.

Niech żyje Polska!

Abuna kazanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *