Kapituła Generalna OMCTH

22 września 2016 roku w benedyktyńskim Opactwie Św. Maurycego w Tholey (Niemcy) w obecności Wielce Błogosławionego Patriarchy Grzegorza III Lahama, Patriarchy Antiochii i Całego Wschodu, Aleksandrii i Jerozolimy, Protektora Duchowego Templariuszy OMCTH odbyła się Kapituła Generalna Templariuszy OMCTH.

Na obrady stawili się w komplecie Wielcy Przeorowie Niemiec, Włoch i Polski oraz Przeorowie Belgii, Szwajcarii i Austrii.

Został wybrany Zarząd Ordo Militiae Chrisit Templi Hierosolymitani w składzie:

J.E. Najd. Br. Werner Rind, KGCTJ, Wielki Przeor Generalny

J.E. Najd. Br. Krzysztof Kurzeja, KGCTJ, Wikariusz Wielkiego Przeora Generalnego

J.E. Najd. Br. Nadir Balilla Tontini, KGCTJ, Wikariusz Wielkiego Przeora Generalnego

Honorowym gościem Kapituły i późniejszego Konwentu była Maria Saadeh, chrześcijańska deputowana do syryjskiego Parlamentu, która przybliżyła prawdziwą sytuację w ogarniętej islamską rebelią Syrii.

Maria Saadeh została Familiarem Templi.

Wielce Błogosławiony Patriarcha Gregorios III Laham, Protektor Duchowy Templariuszy OMCTH oraz Wielki Przeor Generalny J.E> Br. Werner Rind, KGCTJ otrzymali w darze od Wielkiego Przeoratu Polski obrazy „Jezu ufam Tobie”.

img_1106 img_1101 img_1032 img_1041 img_1175b

 

One thought on “Kapituła Generalna OMCTH

 1. Chciałbym wstąpić w szeregi bractwa i służyć jego interesom; wnieść swój skromny wkład w odbudowę jego potęgi, autorytetu, a przede wszytkim… przywrócić wiarę człowieka w sens męki Chrystusa i miłosierdzia: nieść pomoc potrzebującym i umęczonym, walczyć z okrucieństwem i godzić w tyranów, „odnajdywać pobłądzonych”, zawsze i wszędzie udowadniać ludziom, iż nauka (jakkolwiek by ją nazwać i sklasyfikować) jak i cały ludzki rozum (w tym „szatan”) również od Boga pochodzą i tylko Bogu należna cześć i chwała po wieki wieków…

  … i tak jak wszystkie kamienie Ziemi od jednej skały, tak wszystkie „bogi” Ziemi od jednego Boga.
  Amen.

  Z dumą, dla prawdziwego sensu i z prawdziwego natchnienia krzyż na płaszczu nosić pragnę, nie zaś „dla szpanu”, zaszystów, czy chwilowych „trendów”…

  ______________________________

  * celowo użyłem zwrotu: „krzyż na płaszczu nosić pragnę” a nie „krzyż na barkach dźwigać pragnę”, bowiem nie jestem godzien równać się z Chrystusem i tymi, którzy dla „ratowania człowieka” złożyli ofiarę z własnego życia, skazując się przy tym na męki i upodlenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *