List poparcia dla Metropolity Krakowskiego

4 sierpnia 2019 roku Wielki Przeor Polski wystosował w imieniu Zakonu Rycerskiego Świątyni Jerozolimskiej list poparcia dla Jego Ekscelencji Najdostojniejszego Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego.

Możemy w nim przeczytać:

„W imieniu własnym oraz Wielkiej Kapituły Wielkiego Przeoratu Polski Zakonu Rycerskiego Świątyni Jerozolimskiej – Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani, mam zaszczyt przesłać Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze podziękowania oraz wyrazy pełnego poparcia dla odważnego głoszenia Słowa Bożego.

Niech nam będzie wolno dodać, że od dawna oczekiwaliśmy tak wyraźnego słowa sprzeciwu Kościoła wobec siłą narzucanych naszemu Państwu i Narodowi totalitarnych neomarksistowskich ideologii.

Musimy Pamiętać, że prawda nie leży pośrodku, ale leży tam, gdzie leży. I to właśnie podkreślił Wasza Ekscelencja w Kościele Mariackim.

Upraszając dla Waszej Ekscelencji światła Ducha Świętego, prosimy również Świętego Marka Ewangelistę, aby wspierał Waszą Ekscelencję w odważnym głoszeniu Chrystusa Ukrzyżowanego.”

20190816_235710

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *