Krzyże Zasługi Pro Syria

Przed wojną w Syrii mieszkało 1 200 000 chrześcijan (około 6-7% społeczeństwa). Dziś jest ich 450 000.

Templariusze z Polski od kilku lat wspomagają Chrześcijan w Syrii i na bliskim wschodzie

PROSPEKT KRZYŻE PRO SYRIA

FOLDER – MEDAL KRZYŻA ZASŁUGI PRO SYRIA
ZOBACZ LISTĘ DARCZYŃCÓW

20210820_101949

Na podstawie DEKRETU 008/2021 i art. 3 ust. 3  Autonomicznego Statutu Generalnego oraz art. 70 pkt 2 Karty Konstytucyjnej po zatwierdzeniu przedstawionej propozycji oraz otrzymaniu błogosławieństwa
Wielce Błogosławionego Patriarchy Józefa, Protektora naszego, Każdy Darczyńca spełniający określone warunki może otrzymać Krzyż Pro Syria.

Krzyże PRO SYRIA wręczane są wraz ze stosownym dyplomem z błogosławieństwem Wielce
Błogosławionego Patriarchy Protektora. Krzyże mogą być wręczone w formie uroczystej, bądź przekazane Dobrodziejowi – Darczyńcy w uzgodniony sposób.

 

 

Krzyże Honorowe PRO SYRIA:
przyznawane są osobie fizycznej albo prawnej albo jednostce organizacyjnej, która wspomoże Program Serce dla Syrii datkiem w wysokości przynajmniej 100 euro lub równoważnym.
Jeśli wspierający nie określi, którym Krzyżem PRO SYRIA jest zainteresowany, zostaje mu
nadany Krzyż Honorowy PRO SYRIA.

Krzyż Honorowy PRO SYRIA / The Honorary Cross PRO SYRIA – ustanowiony 17 lutego 2017
roku przez Wielce Błogosławionego Patriarchę Grzegorza III dla osób, które wyróżnią się ofiarnością
na rzecz ofiar wojny i prześladowań w Syrii,

Krzyż honorowy Pro Syriarównowartość przynajmniej
100 Euro  Tytuł wpłaty SERCEFUNDACJA TEMPLARIUSZY
PEKAO SA konto: 60 1950 0001 2006 0012 1610 0002konto w euro: 33 1950 0001 2006 0012 1610 0003

 

Krzyż Pokoju i Dobroci PRO SYRIA / The Cross of Peace and Kindness PRO SYRIA – dla osób, które wyróżnią się ofiarnością na rzecz niepełnosprawnych, inwalidów i ofiar wojny domowej w Syrii,

Krzyz pokoju i dobroci pro Syria
równowartość przynajmniej
100 Euro  Tytuł wpłaty POKÓJFUNDACJA TEMPLARIUSZY
PEKAO SA konto: 60 1950 0001 2006 0012 1610 0002konto w euro: 33 1950 0001 2006 0012 1610 0003

 

Krzyż Nadziei i Zaufania PRO SYRIA / The Cross of Hope and Trust PRO SYRIA – dla osób,
które wyróżnią się ofiarnością na rzecz sierot, dzieci i wdów, ofiar wojny domowej w Syrii,

Krzyz nadziei i zaufania pro syria
równowartość przynajmniej
100 Euro  Tytuł wpłaty DZIECIFUNDACJA TEMPLARIUSZY
PEKAO SA konto: 60 1950 0001 2006 0012 1610 0002konto w euro: 33 1950 0001 2006 0012 1610 0003

Krzyż Pokuty i Przebaczenia PRO SYRIA / The Cross of Penance and Forgiveness PRO SYRIA – dla osób, które wyróżnią się ofiarnością na rzecz odbudowy syryjskich świątyń i klasztorów po
zniszczeniach wojny domowej.

krzyz pokuty pro syria
równowartość przynajmniej
100 Euro  Tytuł wpłaty ZGODAFUNDACJA TEMPLARIUSZY
PEKAO SA konto: 60 1950 0001 2006 0012 1610 0002konto w euro: 33 1950 0001 2006 0012 1610 0003

Krzyże Celowe PRO SYRIA:
przyznawane są osobie fizycznej albo prawnej albo jednostce organizacyjnej, która wspomoże Program Serce dla Syrii datkiem w wysokości przynajmniej 100 euro lub równoważnym.

Krzyż Maluli / The Maaloula Cross – dla osób, które wyróżnią się ofiarnością na rzecz
odbudowy Maluli, jedynej chrześcijańskiej miejscowości, w której używa się języka aramejskiego,
ojczystego języka naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Krzyz maluli pro syria


równowartość przynajmniej
100 Euro  Tytuł wpłaty MALULAFUNDACJA TEMPLARIUSZY
PEKAO SA konto: 60 1950 0001 2006 0012 1610 0002konto w euro: 33 1950 0001 2006 0012 1610 0003

 

 

Krzyż Zasługi PRO SYRIA
dla osób, które wyróżnią się ofiarnością na rzecz pomocowych akcji dla syryjskich
chrześcijan prowadzonych przez Zakon Rycerski Świątyni Jerozolimskiej – Templariuszy w koordynacji z Patriarchatem Kościoła Melchicko-Grecko-Katolickiego.

Brązowy Krzyż Zasługi PRO SYRIA / The Cross of Merit PRO SYRIA in Bronze.
Brązowy Krzyż Zasługi PRO SYRIA nadawany jest Laureatom przynajmniej pięciu Krzyży Honorowych lub Krzyży Celowych PRO SYRIA po dokonaniu dodatkowego wsparcia Programu Serce dla Syrii  datkiem w wysokości przynajmniej 200 euro lub równoważnym.

Brazowy krzyz pro syria

 

Srebrny Krzyż Zasługi PRO SYRIA / The Cross of Merit PRO SYRIA in Silver.Srebrny Krzyż Zasługi PRO SYRIA nadawany jest Laureatom Brązowego Krzyża Zasługi PRO
SYRIA po dokonaniu dodatkowego wsparcia Programu Serce dla Syrii datkiem w wysokości
przynajmniej 400 euro lub równoważnym.
Odznaka Srebrnego Krzyża Zasługi PRO SYRIA zostaje posrebrzona.

 

Złoty Krzyż Zasługi PRO SYRIA / The Cross of Merit PRO SYRIA in Gold.
Złoty Krzyż Zasługi PRO SYRIA nadawany jest Laureatom Srebrnego Krzyża Zasługi PRO SYRIA
po dokonaniu dodatkowego wsparcia Programu Serce dla Syrii datkiem w wysokości przynajmniej
600 euro lub równoważnym.
Odznaka Złotego Krzyża Zasługi PRO SYRIA zostaje pozłocona.

krzyże pro syria 4

FUNDACJA TEMPLARIUSZY
PEKAO SA konto: 60 1950 0001 2006 0012 1610 0002

konto w euro: 33 1950 0001 2006 0012 1610 0003

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *