Via Crucis w asyście Bractwa Kurkowego

„Z inicjatywy Stowarzyszenia Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski w Krakowie odbył się Pasyjny Dzień Skupienia Środowisk Patriotycznych w kościele OO. Pijarów.

Zaproszenie do udziału w podniosłym nabożeństwie Via Crucis, prowadzonym przez duszpasterza Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego ks. dr. Władysława Pietrzyka, Kanonika Brackiego i Kawalera Orderu św. Jana Kantego przyjęli przedstawiciele Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej – Siostry i Bracia Kurkowi z Wielkim Kanclerzem Zjednoczenia Gniewomirem Rokosz – Kuczyńskim oraz Rycerze Zakonu Świątyni (Templariusze) z Wielkim Przeorem Krzysztofem Kurzeją, Komandorem Orderu św. Jana Kantego, który w trakcie uroczystości dźwigał Krzyż Pański.”

cytat ze strony i więcej zdjęć https://ikrakow.info/artykul/via-crucis-w-asycie/1154684

5c934-20210327_152044a 37548-20210327_151337a 6c4d6-20210327_150435b

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *