I Międzynarodowy Konwent Templariuszy w Zabrzu – Inwestytura

2 lipca 2022 roku w Kościele Świętej Anny w Zabrzu podczas Mszy świętej pontyfikalnej, celebrowanej przez Jego Ekscelencję Najdostojniejszego Księdza Biskupa profesora Jana Kopca, Ordynariusza Gliwickiego, przed błogosławieństwem końcowym i uroczystym Te Deum odbyła się odbyła się Inwestytura, której przewodniczył nowy Wielki Mistrz Zakonu brat rycerz Krzysztof Kurzeja KGCTJ, do Zakonu przystąpiło ośmiu nowych rycerzy. Warto zaznaczyć, że, zgodnie z nowym Statutem, każdy rycerz i dama otrzymuje personalne szlachectwo kościelne z prawem do własnego herbu. Powołana została również Heroldia Zakonu.

Po Mszy świętej w Sali teatralnej zostały wręczone odznaczenia państwowe – nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla ośmiorga templariuszy, odznaczenia samorządowe – Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Śląskiego oraz odznaczenia patriarchalne i organizacji społecznych.

Wielki Mistrz dodatkowo został uhonorowany Pierścieniem Patrioty przez pułkownika Tadeusza Koczkowskiego, Prezesa Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego.

Te wyjątkowe wydarzenie zgromadziły kilkuset zacnych gości z Gospodarzem Miasta, Panią Prezydent Miasta Zabrze Małgorzatą Mańką-Szulik na czele.

Władze państwowe reprezentował Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Wójcik.

W uroczystościach uczestniczyli Dostojni Goście:

– Przew. Ksiądz Prałat Grzegorz Skop, Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości, Kawaler Wielkiego Krzyża Świątyni Jerozolimskiej, Proboszcz Parafii Świętej Anny w Zabrzu, Kapelana Wielkiego Przeoratu Polski Zakonu Rycerskiego Świątyni Jerozolimskiej

– Przew. Ksiądz Prałat dr Stanisław Puchała, Kapelan Kaplicy Świętej Barbary w Kopalni GUIDO

– Przew. Ksiądz Kanonik Tomasz Sękowski, Proboszcz Parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Zabrzu, Kanonik Orderu Świętych Apostołów Piotra i Pawła Diecezji Gliwickiej,

– Przewielebny Ksiądz Kanonik dr Ireneusz Bruski, Kanonik Kapituły Kolegiackiej w Lidzbarku Warmińskim

– Przew. Ksiądz Piotra Zawada, pallotyn, Rycerz Wielki Oficer Świątyni Jerozolimskiej, Kapelan in gremio

– Przewielebny Ksiądz Korneliusz Matauszek, Proboszcz Parafii Świętego Bartłomieja Apostoła w Smolnicy

– Przewielebny Ksiądz Dariusz Kuśmierek, Proboszcz Parafii Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zawierciu

– Przewielebny Ojciec Archimandryta Taron Ghulikyan, Zwierzchnik Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego w Polsce

– Sz. Pani Alina Nowak, Radna Województwa Śląskiego

– Sz. Pan Zbigniew Przedpełski, Radny Województwa Śląskiego

– Sz. Pan Jarosław Szczęsny, Radny Województwa Śląskiego

– Sz. Pan Waldemar Dombek, Starosta Gliwicki

– Sz. Pan Marcin Czerniec, Burmistrz Miasta Kamieniec Ząbkowicki

– Sz. Pan Andrzej Kurek, Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego

– Sz. Pani Mariola Roleder, Wiceprezydent Miasta Chorzów

– Sz. P. Tadeusz Biedzki, Konsul Honorowy Republiki Łotewskiej w Katowicach

– Sz. P. Anna Krasuska-Terrillon, Konsul Honorowa Republiki Francuskiej w Katowicach

– Sz. Pan dr Marcin Tyslik, Konsul Honorowy RF Niemiec w Gliwicach

– Sz. Pan Hraczja Bojadżjan, Konsul Honorowy Republiki Armenii w Zabrzu

 – Pan płk Roman Nowogrodzki, Szef Oddziału Komunikacji Społecznej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

– Pan płk Tadeusz Koczkowski, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych i Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

– Pan płk Marek Kułakowski, Prezes Stowarzyszenia Misja-Pojednanie Środowisk Patriotycznych w Kraju i Zagranicą

– Pana gen. Wojsk Kozackich Ukrainy Henryk Kościelny

– Pan Krzysztof Gajos, Prezes Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,

– Sz.P. prof. dr hab. Waldemar Sutryk, dyrektor Dyrygenckiego Koła Naukowego przy Instytucie Sztuk Muzycznych Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektor Chóru Dziecięcego Miasta Łodzi

– Sz.P. prof. dr hab. Michael Abdalla, Kierownik Zakładu Komunikacji Międzykulturowej i Aksjolingwistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

– Sza.P. Prof. dr. hab. Leszek Wieczorek z Uniwersytetu Jana Kazimierza w Kielcach

– Sz.P. dr Zygmunt Łukaszczyk, Wiceprzewodniczący Rady Politechniki Śląskiej, przeszły Wojewoda Śląski

– Sz.P. dr Bartłomiej Grysa, dr arabistyki w Instytucie Orientalistycznym UAM w Poznaniu

– Sz.P. Norbert Komar, Dyrektor Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Reptach

– Sz.P.  dr n. med. Taleb Khoury

 – Jaśnie Wielmożny Albert hrabia Mycielski, Żorski Król Kurkowy, Rycerz Orderu Św. Sebastiana

– Czc. Br. Rycerz podinsp. dr Dariusz Woźnicki FTJ, Rycerz Orderu Św. Sebastiana, Dyrektor Instytutu Kultury Rycerskiej w Tarnowskich Górach

– Czc. Br., Rycerz Leszek Kowalczyk, Rycerz Orderu Św. Sebastiana, Hetman Bractwa Kurkowego w Żorach

– Czc. Br. Rycerz Zbigniew Wolfram, Rycerz Orderu Świętych Sebastiana, przeszły Król Kurkowy Krakowski

– Czc. Br. Rycerz Jacek Gromeka, Kawalera Orderu Uśmiechu, Rycerz Orderu Św. Andrzeja Boboli Arch. Warszawskiej, Przewodniczący Kapituły Odznaki Św. Floriana

– Czc. Br. Rycerz Jacek Mikołajczyk, Rycerz Orderu Św. Apostołów Piotra i Pawła Diecezji Gliwickiej, Jelczańsko-Laskowicki panujący Król Kurkowy

– Czc. Br. Rycerz Maciej Piotrowski, Rycerz Orderu Świętych Apostołów Piotra i Pawła Diecezji Gliwickiej, Komendant Regimentów Strzeleckich Bractw Kurkowych

– Czc. Br. Rycerz Kazimierz Gajek, Rycerz Orderu Świętego Jana Kantego Archidiecezji Lubelskiej, Hetman Lubelskiego Bractwa Strzelców Kurkowych im. Św. Jana Kantego

– Czc. Br. Rycerz Adam Majchrzak, Rycerz Orderu Św. Apostołów Piotra i Pawła Diecezji Gliwickiej, Hetman Bractwa Kurkowego Grodu Zabrzańskiego, Familiare Świątyni Jerozolimskiej, Maior Honoris i Regimentarz Regimentu Artylerii Książęcego Domu Radziwiłłów

– Czc. Br. Rycerz Andrzej Cyprian Golis, Rycerz Orderu Św. Andrzej Boboli Archidiecezji Warszawskiej, Hetman Bractwa Kurkowego w Toszku, Nowicjusz Świątyni Jerozolimskiej

– Czc. Br. Rycerz Krystian Kiełbasa, Rycerz Jasnogórskiej Bogarodzicy, Rycerz Orderu Św. Kazimierza Królewicza Archidiecezji Białostockiej, Kanclerz Bractwa Kurkowego w Toszku 

– Czc. Br.  Rycerz Zdzisław Zelamnowicz, Rycerz Orderu Świętego Jana Kantego Archidiecezji Lubelskiej, Nyski Król Kurkowy

– Czc. Br.  Rycerz Tomasz Gromadzki, Rycerz Orderu Świętego Jana Kantego Archidiecezji Lubelskiej,

– Czc. Br.  Rycerz Jerzy Słodki, Rycerz Orderu Św. Apostołów Piotra i Pawła Diecezji Gliwickiej,

 – Sz.P. Pan Waldemar Gołaś, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża

– Sz.P. Krzysztof Witkowski, fundator i właściciel Muzeum Monet i Medali Św. Jana Pawła II w Częstochowie, Familiare Świątyni Jerozolimskiej

– Sz.P. Wiktor Franki, Prezes Związku Górnośląskiego

– Sz.P. Leszek Boniewski, Wiceprezes Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego PSL, Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Katowicach Wiceprezes Bractwa Gwarków Związku Górnośląskiego, Członek Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego

– Sz.P. Pan Mirosław Szemla, Wiceprezes Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego PSL, Prezes Zarządu Powiatowego PSL Powiatu Bielskiego

– Sz.P. Pan Jerzy Kandziora, Prezes Oddziału Śląskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej

– Sz.P. Józef Pokojski, Rotmistrz Katowickiego Klubu Sztuki Walki Signum Polonicum

– Sz.P. Łukasz Wylężek, Dzieło Świętego Mikołaja w Nakle Śląskim

– Maestro Jan Wyciślik oraz liczni przyjaciele i sympatycy Zakonu..

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *