Błogosławieństwa Bożego w Nowym 2015 Roku

Szczęśliwego Nowego Roku 2015 i samego Bożego błogosławieństwa we wszystkich Waszych poczynaniach, zgodnych z Jego wolą! Jeśli On będzie błogosławił, nic nam nie będzie strasznym!

Happy New Year 2015 and all the God’s blessing for all your intentions compatible to His will! If He will bless you, you may not to fear anythig!

jesus2015

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *