Złoty Laur PRO PUBLICO BONO

Wasze Ekscelencje Wielcy Przeorzy, Damy i Kawalerowie, Przyjaciele!

Z wielką radością pragnę Was wszystkich poinformować, że Przeorat im. Księcia Henryka Brodatego Templariuszy w Polsce został uhonorowany przez Kapitułę Laurów Umiejętności i Kompetencji
Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji „Pro publico bono”

Poniżej wyciąg z protokołu:
Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji dla Przeoratu imienia Księcia Henryka Brodatego Zakonu Templariuszy w Polsce oraz Fundacji “Non nobis…”:- za konsekwentne pielęgnowanie kilkusetletniej tradycji rycerskiej- za wrażliwość na potrzeby innych Członkowie Zakonu są niezwykle zaangażowani w pomoc dzieciom chorym, pochodzącym z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Fundacja objęła stały patronat nad Świetlicą Środowiskową Świętego Wojciecha w Katowicach oraz opiekuje się dziećmi z Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu. Pomoc kierowana jest również w kierunku ludzi poszkodowanych przez żywioły.- za cenny wkład w ochronę dziedzictwa przyrodniczego Śląska oraz zaangażowanie w działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców regionu.W marcu 2007 rozpoczęto realizację Projektu Aquila, którego celem jest wsparcie ochrony orła bielika w Polsce.

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam
Z braterskim pozdrowieniem

Krzysztof P. Kurzeja, KGOTJ, GCST

Przeor

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *