OŚWIADCZENIE WIKARIUSZA PATRIARCHALNEGO JEROZOLIMY

OŚWIADCZENIE

Chrześcijańska i rycerska Wspólnota ORDO MILITIAE CHRISTI TEMPLI HIEROSOLYMITANI (OMCTH) z siedziba Głównej Komendantury w Kolonii, a Prałatury Generalnej w Barcelonie pozostaje od 22 września 1990 roku pod Duchowym Protektoratem Grecko-Melchicko-Katolickiego Patriarchatu. Jej duchową siedzibą jest Jerozolima.

Sodaliści są aktywnymi chrześcijanami, zaangażowanymi w modlitwę oraz uczynki miłości i miłosierdzia. Z zapałem angażują się w pomoc socjalną, charytatywną i medyczną dla Ziemi Świętej.

Tylko osoby z pozytywną opinią swojego proboszcza mogą starać się o przystąpienie do OMCTH.
Niemiecki Przeorat OMCTH z siedzibą w Kolonii jest powszechną organizacją dobroczynną, zarejestrowaną w Niemczech. Jej międzynarodowe projekty pomocowe w Ziemi Świętej realizowane są również przez jej Przeoraty w Europie.

Sodaliści żyją według wspólnej Reguły, Karty i Statutów. Członkowie tajnych stowarzyszeń, lóż i sekt nie mogą wstąpić w szeregi Wspólnoty.

Jerozolima, 4 lutego 2010.
(podpis)
Archimandryta o. Józef Saghbini
Generalny Wikariusz Patriarchalny
Jerozolima

OsWIADCZENIE_WIKARIUSZA_PATRIARCHALNEGO_JEROZOLIMY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *